• Przy sprzedaży towaru lub usługi podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą instytucja kultury jako podatnik VAT wystawia fakturę w terminie 7 dni • Osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej instytucja wystawia fakturę tylko na jej żądanie • Po 3 miesiącach od dnia sprzedaży wystawienie faktury zależy tylko od dobrej woli instytucji

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.