• Wynagrodzenia osób realizujących projekty mogą w określonych sytuacjach korzystać ze zwolnienia od podatku • Środki finansujące dany projekt powinny pochodzić od rządów państw obcych lub określonych organizacji międzynarodowych oraz ze środków bezzwrotnej pomocy unijnej • Zwolnione od podatku będzie wynagrodzenie osoby, której podstawa do wypłaty wynika bezpośrednio z treści programu, a nie tylko z woli stron zawartej umowy

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: