Nasza instytucja kultury udziela ze środków ZFŚS pożyczki mieszkaniowej osobom uprawnionym. Z regulaminu wynika natomiast, że w razie śmierci pożyczkobiorcy, udzielona mu pożyczka z ZFŚS zostanie umorzona. Dwóm naszym byłym pracownikom (obecnie na emeryturze) umorzyliśmy taką pożyczkę. W jednym przypadku umorzenie pożyczki nastąpiło w wyniku śmierci pożyczkobiorcy. Jakie skutki w podatku dochodowym wywoła umorzenie pożyczki z ZFŚS pożyczkobiorcom — byłym pracownikom, z których jeden zmarł? Czy umorzenie pożyczki z ZFŚS obecnemu pracownikowi będzie dla niego przychodem ze stosunku pracy?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.