Gminny Ośrodek Kultury (dalej: GOK), którego organizatorem jest gmina, użytkuje pomieszczenia na swoją działalność na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z gminą. Jest to odpłatna umowa dzierżawy. Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Czy w związku z zawartą umową gmina może odliczać VAT za zużytą energię, telefon, ochronę itp. za pomieszczenia użytkowane przez GOK? Koszty te służą czynnościom opodatkowanym, gdyż z tytułu dzierżawy gmina wystawia fakturę VAT.

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: