Ośrodek kultury do 2006 r. prowadził szeroko zakrojoną działalność gospodarczą. Następnie działalność ta była powoli wygaszana. Ośrodek zachował status czynnego podatnika VAT i nigdy nie zawieszał działalności. Od 2007 r. ośrodek głównie księguje faktury za najem powierzchni. Co miesiąc składa też deklaracje VAT. W deklaracji za październik 2013 r. wykazał nagromadzony VAT do zwrotu. Pracownik urzędu skarbowego telefonicznie wezwał ośrodek do skorygowania deklaracji VAT za grudzień 2008 r. Zdaniem US ośrodek powinien „wyrzucić” przeterminowany VAT za lata poprzednie, przenoszony na każdej deklaracji.
Czy na podstawie art. 70 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (dalej: ordynacja podatkowa) VAT wykazywany od lat w deklaracji VAT-7 jako VAT do przeniesienia się przedawnił i dlatego należy skorygować deklaracje VAT-7 na 5 lat wstecz? Czy jednak ośrodek ma prawo do zwrotu nadwyżki VAT wykazywanej przez te lata w składanych deklaracjach VAT-7? Urząd skarbowy bardzo naciska na korektę, ośrodek tej korekty nie chce na razie składać.

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: