Biblioteka wykorzystuje pomieszczenia biblioteczne na podstawie umowy najmu zawartej z gminą. Z umowy wynika, że biblioteka ma obowiązek zapłaty: czynszu zgodnie ze stawkami obowiązującymi w gminie, kosztów energii, wody, odprowadzania ścieków i nieczystości proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, a także zapłaty podatku od nieruchomości.
Czy biblioteka jako najemca pomieszczeń może nie płacić podatku od nieruchomości?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.