Muzeum (samorządowa instytucja kultury) uzyskuje przychody ze sprzedaży biletów, pamiątek oraz zleconych nadzorów i badań archeologicznych. Realizuje ono cele i zadania określone w statucie, w tym zlecone nadzory i badania archeologiczne. Muzeum w statucie ma zapis, że może prowadzić działalność gospodarczą, z której pozyskane środki mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej. W czerwcu 2014 r. muzeum osiągnęło z tego tytułu przychody przekraczające limit 150 000 zł. Przychodów z nadzorów i badań archeologicznych muzeum nie uzyskuje systematycznie. Środki z tej działalności przeznacza na realizację zadań statutowych, w tym dalszy rozwój badań archeologicznych, opiekę nad zbiorami, opracowanie zabytków. Czy nadzory i badania archeologiczne prowadzone przez muzeum mogą być zwolnione przedmiotowo od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: