Dwie samorządowe instytucje kultury otrzymały dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na termomodernizację 4 obiektów. Liderem projektu jest samorządowa instytucja kultury A, która posiada 3 obiekty, partnerem zaś jest inna samorządowa instytucja B, która posiada 1 obiekt. Obie instytucje podpisały umowę partnerską. Partner upoważnił lidera do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w swoim imieniu. Lider jest również dysponentem środków finansowych przekazanych przez NFOŚiGW. Lider i partner projektu są podatnikami VAT. Lider posiada sprzedaż zwolnioną i opodatkowaną (ze względu na sprzedaż mieszaną odlicza VAT według proporcji). Partner zaś nie ma sprzedaży zwolnionej, tylko sprzedaż opodatkowaną i odlicza VAT naliczony w całości.

  • Na kogo powinny być wystawiane faktury VAT za wykonaną inwestycję w części dotyczącej budynku zarządzanego przez partnera?
  • Jeśli wszystkie faktury — również te dotyczące budynku partnera — będą na lidera, to jaki dokument należy wystawić, żeby przekazać tę inwestycję do ujęcia w księgach partnera projektu (fakturą czy notą księgową)?
  • Jeśli faktury dotyczące inwestycji w budynku należącym do partnera będą wystawiane na lidera projektu, to co się stanie z VAT? Czy lider może odliczyć cały VAT?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.