Muzeum miejskie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury, której organizatorem jest Gmina Miejska. W ramach działalności edukacyjnej muzeum prowadzi lekcje muzealne oraz warsztaty tematyczne dla dzieci i młodzieży. Lekcje i warsztaty odbywają się w salach ekspozycyjnych muzeum, w których znajdują się muzealia bądź też organizowana jest specjalna scenografia muzealna związana z tematem zajęć. Instytucja organizuje także lekcje muzealne poza siedzibą muzeum (np. w szkołach, przedszkolach) oraz wypożycza swoje zbiory muzealne innym muzeom. Muzeum jest czynnym podatnikiem VAT.
Lekcje i warsztaty prowadzone w siedzibie muzeum są odpłatne i ewidencjonowane na kasie fiskalnej jako bilet wstępu ze stawką VAT 8%. Udział w lekcjach i warsztatach stanowi nierozerwalny element usługi wstępu do muzeum. W cenie biletu wstępu na warsztaty i lekcje muzealne skalkulowana jest cena wstępu do muzeum.
Muzeum stosuje stawkę VAT 8% dla biletów wstępu na lekcje i warsztaty, gdyż zawsze towarzyszy temu zwiedzanie. Natomiast dla lekcji i prelekcji prowadzonych poza siedzibą — muzeum stosuje zwolnienie od VAT.

  • Czy zastosowana stawka VAT 8% dla biletów wstępu na lekcje i warsztaty prowadzonych przez pracowników merytorycznych w siedzibie muzeum jest prawidłowa zgodnie z poz. 184 załącznika nr 3 do Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dalej: ustawa o VAT?
  • Czy dla prelekcji i lekcji prowadzonych poza siedzibą oraz wypożyczania zbiorów ma zastosowanie zwolnienie od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.