Biblioteka zorganizowała konkurs literacki. Osobom, które otrzymały wyróżnienia w konkursie, ufundowano nagrody: pióro o wartości 900 zł oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł. Od wartości nagrody pieniężnej biblioteka odprowadza zryczałtowany podatek w wysokości 10%. Niejasna jest natomiast sytuacja pióra, które w regulaminie konkursu nie jest określone mianem nagrody, tylko dowodu uznania.

  • Czy biblioteka może potraktować to pióro jako formę „medalu”?
  • Czy w takiej sytuacji laureatowi należy wystawić PIT-8C?
  • Czy pióro należy potraktować również jako nagrodę rzeczową i odprowadzić od całości wartości podatek zryczałtowany?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.