Biblioteka prowadzi działalność filii bibliotecznych w pomieszczeniach stanowiących własność gminy, z których korzysta na podstawie umowy najmu. Od tych pomieszczeń płaci podatek od nieruchomości.
Czy w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2016 r. nowego art. 7 ust. 1 pkt 15 Ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, dalej: ustawa o podatkach lokalnych biblioteka ma prawo do zwolnienia od podatku?
Czy radca prawny gminy, który twierdzi, że biblioteka nie może skorzystać z tego zwolnienia, ma rację?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.