Czy samorządowa instytucja kultury, licząc prewspółczynnik VAT metodą określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, dalej: rozporządzenie), w mianowniku powinna ująć:

  • dotacje celowe i środki dotyczące realizacji projektów, które są księgowane na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów,
  • pozostałe przychody operacyjne, np. z tytułu rozliczenia amortyzacji czy rozliczania wynagrodzeń z tytułu pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych,
  • darowizny od innych podmiotów.

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: