• Organ ma prawo ocenić, czy dana czynność jest dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej i określić skutki podatkowe na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano odpowiedniej czynności
  • Klauzula obejścia ma zastosowanie, jeżeli korzyść podatkowa lub suma osiągniętych korzyści podatkowych jest równa lub większa niż 100 000 zł
  • Aby upewnić się, czy planowana transakcja nie jest obejściem prawa podatkowego, instytucje kultury mogą ubiegać się o opinię zabezpieczającą

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.