Gminny ośrodek kultury (GOK) użytkuje budynek na podstawie zawartej z gminą umowy najmu, płacąc umówiony miesięczny czynsz. W tym budynku znajdują się lokale użytkowe (np. zakład fryzjerski, agencja ubezpieczeniowa) oraz lokale mieszkalne. Z wszystkimi najemcami umowy najmu (podnajmu) podpisał GOK. Przychody uzyskane z tego podnajmu przeznaczane są na jego działalność. GOK jako instytucja kultury na podstawie uchwały rady gminy jest zwolniona od podatku od nieruchomości i tym samym nie pobiera oraz nie płaci podatku również od podnajmowanych lokali. Jednak z uchwały rady gminy wynika, że zwalnia się od podatku od nieruchomości: budynki lub ich części, budowle i grunty zajęte na potrzeby instytucji kultury oraz innych podmiotów, których podstawowa działalność jest działalnością kulturalną.
Czy w takim przypadku GOK postępuje właściwie, nie pobierając od lokali użytkowych i mieszkalnych podatku od nieruchomości?
Jeżeli powinien pobierać podatek od nieruchomości, to jak obciążyć najemców lokali tymi kosztami?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.