Pracownik instytucji kultury zgłosił, że zamierza podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i podjął naukę bez skierowania ze strony pracodawcy na studiach podyplomowych. Kierunek studiów związany jest z konkretnym zajmowanym przez pracownika stanowiskiem i wykonywanymi przez niego obowiązkami. W związku z tym pracownik poprosił o częściowe dofinansowanie do nauki. Pracodawca uznał, że podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika jest zasadne i ma związek z zajmowanym przez pracownika stanowiskiem, dlatego zdecydował się na częściowe dofinansowanie kosztów czesnego. Instytucja chciałaby też zawrzeć z pracownikiem umowę dotyczącą dokształcania.
Czy kwota częściowego dofinansowania do studiów podyplomowych (bez skierowania pracodawcy) jest dla pracownika przychodem stanowiącym podstawę opodatkowania oraz wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?
Co powinna zawierać umowa z pracownikiem w przypadku częściowego dofinansowania nauki?
Jakie dokumenty powinien posiadać pracodawca, który zwraca pracownikowi część kosztów nauki? Czy uczelnia ma wystawić fakturę na pracodawcę czy na pracownika? Jaka kwota powinna być na fakturze: czy całość czesnego czy kwota dofinansowania pokrywanego przez pracodawcę?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.