Instytucja chce zawrzeć umowę na wykonanie występu (koncertu) przez obywatela państwa członkowskiego UE, który nie posiada certyfikatu rezydencji podatkowej. Koncert będzie wykonywany również w innych instytucjach.
Czy istnieją przesłanki do zawarcia z artystą umowy o dzieło, a jeśli tak, to czy taką umowę o dzieło z obcokrajowcem zgłasza się do ZUS?
Jeśli należy jednak zawrzeć umowę-zlecenie, to czy powstaje obowiązek ubezpieczeniowy i należy odprowadzić składki ZUS?
Czy, nie posiadając certyfikatu rezydencji podatkowej, wykonawca może zapłacić podatek w kraju zamieszkania?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.