Archeolog zatrudniony w muzeum — w ramach dotacji MKiDN — realizuje projekt na podstawie oskładkowanej umowy o dzieło. Umowa przewiduje sporządzenie sprawozdań dla konserwatora zabytków i Narodowego Instytutu Dziedzictwa z przeprowadzonych badań archeologicznych. Badania wykonały firmy lub osoby fizyczne na podstawie odrębnych umów zawartych z muzeum (np. przeprowadzenie kwerendy, opracowanie materiałów za pomocą lidara, opracowanie geolokacji fotografii, przeprowadzenie badań powierzchniowych, opracowanie numerycznego modelu terenu badań, wykonanie autorskiej analizy geomorfologicznej obszarów). Posiłkując się tymi badaniami, wnioskami i opisem sporządzonym przez firmy i osoby fizyczne, archeolog sporządza wymagane prawem sprawozdanie dla konserwatora zabytków.
Czy takich czynności dotyczy prawo autorskie, a więc czy można zastosować koszty uzyskania w wysokości 50%?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.