Teatr udziela niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na nagranie przedstawienia teatralnego w formie cyfrowej na nośniku danych na rzecz czeskiego podatnika VAT. Czeski kontrahent będzie udostępniał je odpłatnie na swojej platformie. Z tego tytułu po zakończonym kwartale zostanie przekazana opłata na rzecz teatru (na konto teatru). W zawartej umowie nie ma mowy o fakturze.
Jak rozliczyć otrzymane wpłaty w euro i w jakim okresie ująć je w deklaracji JPK_VAT i VAT-UE ?
Czy otrzymane wpłaty należy przeliczyć na złotówki według średniego kursu NBP i wykazać w deklaracji VAT w poz. 11 oraz na podstawie dokumentu wewnętrznego?
Czy w związku z zawartą umową instytucja ma jeszcze inne obowiązki podatkowe?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.