Samorządowa instytucja kultury, czynny podatnik VAT, zarejestrowany również jako podatnik UE, wykonała usługę kulturalną (koncert) dla podatnika z Hiszpanii — urzędu miasta będącego podatnikiem VAT zweryfikowanym w systemie VIES. Urząd ten rozpoznał podatek u źródła (WHT, z ang. Withholding Tax) i naliczył 19% WHT. Honorarium instytucji wynikające z zawartej ze stroną hiszpańską umowy nie zostało pomniejszone o podatek, który strona hiszpańska naliczyła metodą „w stu”. Zgodnie z obowiązującymi w Hiszpanii przepisami, instytucja przesłała e-fakturę w postaci XML do hiszpańskiego systemu FACE. Na fakturze widnieje wartość netto oraz naliczone 19% WHT. Należna instytucji wartość honorarium jest zgodna z umową.
Wartości sprzedaży instytucja nie wykazała w JPK_VAT, ponieważ VAT od zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną na terytorium Polski nie podlega odliczeniu.
Czy takie stanowisko jest słuszne?
Jak zaewidencjonować transakcję w księgach handlowych, skoro płatnikiem WHT jest strona hiszpańska? Czy wartość przychodu ujętą na kontach zespołu 7 należy powiększyć o wartość naliczonego podatku?
Czy ten podatek wpływa na rachunek zysków i strat?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.