Muzeum otrzymało dotację celową (jako wkład własny) od organizatora oraz dofinansowanie z NIMOZ na wydanie katalogu własnych zbiorów: zgromadzonych muzealiów oraz starodruków. We wniosku do NIMOZ muzeum wykazało, że od wszystkich kosztów, tj. korekt tekstu, tłumaczeń na język angielski oraz druku katalogu nie będzie odliczało VAT, a cały nakład przeznaczy do bezpłatnej dystrybucji. Muzeum prowadzi listę z nazwą podmiotów, instytucji, bibliotek, osób fizycznych, którym przekazano bezpłatne egzemplarze. Zgodnie z polityką rachunkowości i decyzją dyrektora instytucji koszt wytworzenia katalogu wyceniono jako sumę wszystkich poniesionych kosztów na kwotę 160 zł. Instytucja stosuje prewspółczynnik.
Czy muzeum powinno do kosztu wytworzenia doliczyć VAT w wysokości 5% (katalog posiada ISBN) i pomimo, że nie odliczało VAT od faktur kosztowych, od wszystkich wydanych bezpłatnych egzemplarzy (nawet tych obowiązkowych do bibliotek oraz określonej liczby egzemplarzy należnej organizatorowi) odprowadzić VAT?
Czy nieodpłatne przekazanie katalogów stanowi czynność, z którą Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) wiąże powstanie obowiązku podatkowego?
Zdaniem głównego księgowego muzeum przyczyną pozostawienia poza zakresem VAT tych przekazań jest brak ich konsumpcyjnego charakteru. Oznacza to, że odbiorca przekazywanych towarów nie konsumuje ich, nie jest też w wyniku dokonanej dostawy zaspokojona jakakolwiek potrzeba ani też nie pojawia się wskutek tego przysporzenie majątkowe.

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.