Instytucja kultury otrzymała w 2021 r. grant. Całość zaksięgowano na koncie 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” i w CIT-8 za ten rok nie wykazano tego przychodu. Całość została wydatkowana w 2022 r. Instytucja kultury otrzymała w 2022 r. jeszcze dwie dotacje celowe na środki trwałe i wyposażenie. Równolegle do księgowań dotyczących zakupu wyposażenia (na kontach zespołu 4) ich wartości przeksięgowano z konta 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” na konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”. Tak samo zaksięgowano wartość amortyzacji zakupionych z dotacji środków trwałych.
Dotychczas w CIT-8 instytucja kultury wykazywała przychody i koszty zgodne z rachunkiem zysków i strat, więc zysk lub strata w CIT-8/O również była zgodna z RZiS.
Czy instytucja kultury postąpiła prawidłowo?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.