W 2021 r. gmina przekazała instytucji kultury autobus i bus, które instytucja wykorzystuje na własne potrzeby, m.in. na przewóz orkiestry dętej oraz koła gospodyń wiejskich na imprezy. Instytucja wynajmuje także te pojazdy szkołom i klubowi sportowemu po kosztach paliwa, czyli obciąża najemcę kosztami zużytego paliwa według ceny z ostatniej faktury, co oznacza, że instytucja nie czerpie z tego zysku. W statucie instytucji figuruje zapis, że instytucja kultury może prowadzić działalność polegającą na wypożyczeniu sprzętu i wyposażenia.
Czy przychód najmu pojazdów korzysta ze zwolnienia z podatku od osób prawnych?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.