Wynik finansowy instytucji kultury jest ujemny.

 1. Przychody razem: 35 418 848 zł.
 2. Przychody z prowadzonej działalności (z tytułu wynajmu, usług, refakturowania kosztów, dochody własne): 460 000 zł. Przychody z dotacji:
  • podmiotowej: 29 000 000 zł,
  • celowych: 2 111 000 zł,
  • inwestycyjnej (księgowana na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów): 325 000 zł.
 3. Odsetki od należności — 48 zł.
 4. Pozostałe przychody operacyjne:
  • kary czytelnicze: 14 000 zł,
  • duplikaty kart: 4500 zł,
  • koszty upomnień: 1300 zł,
  • spisane kaucje: 13 000 zł,
  • darowizny: 1 560 000 zł,
  • przychody amortyzacyjne (zaksięgowane na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów): 1 930 000 zł.
 5. Koszty: 36 070 000 zł, w tym:
  • amortyzacja: 3 770 000 zł,
  • zużycie materiałów i energii: 2 100 000 zł,
  • usługi obce: 2 760 000 zł (w tym 50 000 zł leasing samochodu),
  • podatki i opłaty: 460 000 zł,
  • wynagrodzenia: 22 225 000 zł,
  • ubezpieczenia społeczne: 4 500 000 zł,
  • pozostałe koszty: 100 000 zł,
  • rozliczenie kosztów (niezrealizowane odprawy emerytalne): 155 000 zł.

Wszystkie poniesione koszty instytucja finansuje z dotacji przedmiotowo zwolnionej od podatku oraz z dochodów własnych.
W którym miejscu w zeznaniu CIT-8 i CIT-8/O należy uwzględnić poszczególne przychody i koszty?
Czy w CIT 8/O wykazuje się wszystkie dotacje, łącznie z inwestycyjną?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: