Instytucja kultury korzystająca ze zwolnienia podmiotowego z VAT posiada budynek widniejący w rejestrze zabytków, który został jej przekazany nieodpłatnie. W zabytkowym budynku znajdują się sale, które służą działalności statutowej instytucji kultury i które zamierza ona sporadycznie wynajmować innym jednostkom (zgodnie ze statutem). Środki pochodzące z wynajmu instytucja planuje przeznaczyć na cele statutowe.
Czy przez wynajęcie sali powstaje dla instytucji kultury obowiązek wyodrębnienia powierzchni pod działalność związaną z najmem i uiszczenie podatku od nieruchomości?
Jakie będą konsekwencje podatkowe w zakresie VAT i podatku dochodowego?
Czy instytucja kultury na fakturach wystawianych z tytułu najmu pomieszczeń powinna wskazać art. 113 ust. 1 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.