Gminna biblioteka publiczna uzyskała przychody z:

  • dotacji podmiotowej: 637 648,60 zł,
  • dotacji z MKiDN na zakup nowości książkowych: 7500,00 zł,
  • refaktury za energię elektryczną: 289,28 zł.

Przychody bilansowe wyniosły razem 645 437,88 zł. Koszty bilansowe poniesione przez bibliotekę to 646 661,31 zł opłacone środkami z dotacji i przychodem z refaktury.
W 2023 r. biblioteka wykazała stratę bilansową w wysokości -1 223,43 zł.
W nocie podatkowej instytucja wykazuje:
A. Zysk (strata) brutto za dany rok: -1 223,43 zł.
B. Przychody zwolnione z opodatkowania: 645 437,88 zł.
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów: 646 661,31 zł.
J. Podstawa opodatkowania: 0,00 zł.
Czy w zeznaniu CIT-8 w poz. 53 i w nocie podatkowej należy wykazać wszystkie przychody, to jest kwotę 645 437,88 zł?
Czy wszystkie przychody przenosi się do CIT-8/O i wykazuje w poz. 40 jako dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządowych: 645 148,60 zł oraz w poz. 14 kwotę z refaktury 289,28 zł?
Czy w CIT-8 w części dotyczącej kosztów uzyskania przychodów wykazuje się 1223,43 zł, czyli stratę bilansową, i wtedy dochody wolne od podatku zmniejszą się o tę kwotę?
Czy dane w nocie podatkowej są ujęte prawidłowo?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: