Dwie instytucje kultury są czynnymi podatnikami VAT i zawarły umowę na współorganizację przedsięwzięcia kulturalnego, jakim jest wystawienie przedstawienia teatralnego. Każda ze stron zobowiązała się do poniesienia we własnym zakresie i według swoich możliwości kosztów:

  • udostępnienia powierzchni,
  • zapewnienia obsługi technicznej,
  • dostarczenia sprzętu audio-wideo,
  • obsługi widowni,
  • sprzedaży biletów,
  • promocji wydarzenia na różnych polach eksploatacji,
  • opłacenia tantiem i kosztów wynagrodzeń artystów,
  • opłacenia powstałych opłat eksploatacyjnych

oraz do rozliczenia się z drugą stroną (procentowy podział wpływów ze sprzedaży biletów) za pomocą noty obciążeniowo-księgowej, gdyż czynności wykonywane w ramach zawartej umowy nie podlegają opodatkowaniu VAT.
Czy zatem otrzymana przez jedną ze stron część wpływów ze sprzedaży biletów nie będzie się odnosiła się do żadnych wykonanych usług, lecz będzie stanowiła jedynie podział środków finansowych, który pozostanie poza zakresem opodatkowania VAT?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: