Muzeum „Sztygarka” opracowało bardzo ciekawą i interesującą stronę internetową, słusznie doceniając znaczenie, zwłaszcza dla młodzieży, tej formy promocji.

Interesujący program proponuje Miejskie Muzeum „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. Jej głównym atutem jest udostępnienie do zwiedzania kopalni ćwiczebnej, w której zdobywali swoje kwalifikacje przyszli górnicy. Korzystając z tego, że możliwość zwiedzenia prawdziwej kopalni jest niezwykłą atrakcją dla turystów z całego kraju, muzeum zorganizowało m.in. stałą ekspozycję obrazującą życie codzienne rolników i górników na ziemi zagłębiowskiej.

Można tam znaleźć urządzone dawne izby mieszkalne, sprzęty użytku codziennego oraz narzędzia robocze, a także podziwiać regionalne stroje ludowe, które obecnie spotkać można już tylko w muzeach.