Celem uruchomionego programu Biblioteka+ jest dążenie, aby biblioteki gminne były nie tylko przyjazne i nowoczesne, lecz wręcz stały się głównym centrum życia kulturalnego, zdobywania wiedzy oraz aktywności społecznej gminy.

Niewątpliwie najbardziej znaną akcją o zasięgu ogólnokrajowym jest ostatnio program Biblioteka+. Akcja ta, animowana przez grono ludzi książki, uzyskała akceptację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przybrała postać programu certyfikacyjnego Biblioteka + dla gminnych bibliotek wiejskich oraz miejscowości do 15 tysięcy mieszkańców.

Organizatorzy całego przedsięwzięcia zauważają, że tylko poprzez podnoszenie wykształcenia oraz wykształcenie nawyków wykorzystywania technologii informatyczno-komunikacyjnych do zdobywania informacji, kultury oraz wiedzy możliwe jest zwiększanie zasobności i zapewnienie rozwoju społecznego.

Zdobycie Certyfikatu Biblioteka+, przyznawanego przez dyrektora Biblioteki Narodowej, będzie nie tylko splendorem dla biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego jako organizatora tej instytucji kultury. Oznacza także uprzywilejowanie certyfikowanej instytucji w programach, które są prowadzone dla bibliotek przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak „Infrastruktura dla bibliotek” czy „Zakup nowości”.