Animatorzy kultury w z powiatu ełckiego realizują swoją pasję społeczną i kulturową drogą aktywowania lokalnych społeczności z wielokulturowych wsi.

Ich ambicją jest doprowadzenie do powstania wśród ich mieszkańców lokalnych animatorów, którzy będą chronić oraz rekonstruować zanikające już kultury mniejszości etnicznych. Program ten zakłada, że aby stać się atrakcją dla obcych trzeba przede wszystkim uświadomić sobie jak ważne jest rozumienie i wzajemne akceptowanie zróżnicowania etnicznego i kulturowego mieszkańców Warmii.

Aktywną rolę w całym przedsięwzięciu wyznaczono osobom starszym oraz młodzieży, co miało przy okazji odtworzyć więzi międzypokoleniowe. Na podstawie zebranych pieśni, opowieści i wspomnień mieszkańcy stworzyli scenografię i scenariusz dla artystycznych działań plenerowych, w których byli również aktorami. Ten festiwal, zorganizowany w jednej z wsi warmińskich, był zakończeniem pierwszego etapu ambitnego przedsięwzięcia, a zarazem punktem wyjściowym do kontynuowania aktywności w kolejnych wsiach. Organizatorzy i uczestnicy gorąco wierzą w to, że nie tylko ratują ginące elementy kultury, lecz jednocześnie rozpoczęli tworzenie niezwykłej atrakcji turystycznej.