Coraz więcej instytucji kultury docenia znaczenie internetu oraz możliwości jakie on daje dla wypełniania ich misji. Wiele z nich przystąpiło do konkursu „Polski Internet”.

Laureatów wybierali oczywiście internauci. Laureatem w kategorii „Kultura i sztuka” zostało Muzeum Śląskie. Na jego witrynie znajdują się nie tylko tradycyjne informacje charakteryzujące instytucję oraz omówienie jej aktualnej oferty programowej.

Muzeum ponadto deklaruje ambitne plany opracowania i uruchomienia już w roku bieżącym specjalnej strony, która przeznaczona będzie dla internautów niewidomych.

Po wejściu na tę stronę każdy może skorzystać z przeglądarki, która prezentuje całą muzealną kolekcję malarstwa, a ponadto umożliwia skorzystanie ze sklepu internetowego, gdzie oferowane są wydawnictwa Muzeum Śląskiego. Możliwe jest również przyłączenie się do fanów muzeum na forum społecznościowym oraz zadeklarowanie się jako odbiorca muzealnego newslettera.