Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie realizuje program „Młodzież w działaniu”, który jest częścią akcji Unii Europejskiej.

Projekt ten, skierowany do osób między 13 a 30 rokiem życia, polega na przygotowywaniu młodzieży do zostania europejskim wolontariuszem. Nie stawiając żadnych wymogów w zakresie umiejętności językowych oraz wyspecjalizowanych umiejętności, umożliwia się młodym ludziom wyjazd za granicę, do wybranego przez siebie kraju. Tam, zajmując się edukacją, pracą i nauką z dziećmi czy osobami niepełnosprawnymi, dziedzictwem kulturowym lub ochroną środowiska, wolontariusz może nie tylko poznawać nowe kultury, nawiązywać znajomości z rówieśnikami ale również, a może przede wszystkim, nauczyć się języka obcego.

W szkoleniach przeprowadzanych przez Centrum uczestniczą również osoby, które już są wolontariuszami i ich opowieści o własnych podróżach i zebranych doświadczeniach najbardziej przemawiają do przyszłych społeczników.