W tym roku na obchody dnia i nocy św. Jana zaplanowano widowisko obrzędowe na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej. Projekt Noc Świętojańska będzie realizowany przez pracowników GOK przy aktywnym współudziale mieszkańców wsi Dzierżązna.

Impreza kulturalna rozpocznie się od warsztatów w wyplataniu wianków świętojańskich dla wszystkich chętnych pod kierunkiem twórców ludowych. Każdy uczestnik będzie mógł własnoręcznie wykonać tradycyjny wianek — symbol Nocy Świętojańskiej. Na stoisku Koła Gospodyń Wiejskich będzie można spróbować własnoręcznie wykonanych smakołyków. Imprezę urozmaici konkurs Regionalna Potrawa „Kupalnocka”, a czas wypełnią występy amatorskich zespołów ludowych, działających na terenie gminy Zgierz. Obrzęd Nocy Świętojańskiej przedstawi Zespół Pieśni i Tańca Anilana. Wraz z zapadnięciem zmroku rozpocznie się przemarsz barwnego korowodu świętojańskiego z pochodniami, w którym przejdą wszyscy członkowie lokalnej społeczności i zaproszeni goście. Uczestnicy wezmą udział w spektaklu ognia i wody, do którego należy puszczanie na wodę własnoręcznie wyplecionych wianków świętojańskich oraz śledzenie ich losu. Zgodnie z tradycją sobótek nastąpi moment poszukiwania Kwiatu Paproci. Noc Świętojańska zakończy się koncertem zaproszonej gwiazdy oraz wspólną zabawą taneczną.

Co ważne, tegoroczna Noc Świętojańska w Dzierżąznej jest projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Informację o obchodach Nocy Świętojańskiej w Dzierżąznej otrzymaliśmy od naszych Czytelników z Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej. Dziękujemy!
Redakcja