Jak podaje Biblioteka Narodowa, ruszył program Sister Libraries, zorganizowany przez międzynarodową organizację europejskich bibliotek publicznych NAPLE Forum. Projekt polega na wymianie i wzajemnej współpracy pomiędzy bibliotekami publicznymi w krajach członkowskich NAPLE.

NAPLE Forum pomaga skontaktować ze sobą biblioteki o podobnym profilu i proponuje pewne formy działania, niczego jednak nie sugeruje. Zakres współpracy pomiędzy siostrzanymi bibliotekami również zależy przede wszystkim od preferencji i potrzeb bibliotek.

Nabór do programu Sister Libraries odbywa się na bieżąco w miarę napływu zgłoszeń. Wystarczy wypełnić wniosek umieszczony na stronie www.bn.org.pl i wysłać go do Biblioteki Narodowej.

NAPLE Forum publikuje zgłoszenia bibliotek na stworzonej w tym celu stronie internetowej i sugeruje pasujących kandydatów — nawiązywanie kontaktów i określanie ram wzajemnej współpracy należy więc już tylko do bibliotek — uczestników programu. Zawieranie formalnych umów nie jest konieczne, ale można skorzystać z kilku wzorów, które przygotowało NAPLE.

NAPLE Forum (National Authorities on Public Libraries in Europe) powstało w 2002 r. jako międzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest dbanie o interesy bibliotek narodowych Europy i promowanie strategii rozwoju dla bibliotek publicznych.

Założycielami NAPLE Forum były Portugalia, Hiszpania, Irlandia, Francja, Wielka Brytania, Norwegia, Szwecja, Finlandia i Dania. Polska należy do tej organizacji od czerwca 2011 r.