Ciekawy sposób na pozyskanie nowych pracowników. W związku z rozpoczęciem działalności oraz organizacją uroczystości inauguracyjnych w marcu 2012 r. Teatr Stary w Lublinie ogłosił nabór wolontariuszy.

Poszukiwano osób od 16 lat wzwyż, które, niezależnie od płci i wieku, kierowane ciekawością, chęcią samodoskonalenia bądź chęcią niesienia pomocy, zgodzą się nieodpłatnie zaangażować do pracy na rzecz Teatru przy:

  • opiece nad artystami występującymi w teatrze;
  • obsłudze publiczności;
  • obsłudze technicznej wydarzeń programowych;
  • działaniach promocyjnych.

Kogo poszukiwano? Ludzi otwartych, zorientowanych na kulturę i twórczość, posiadających swoje pasje, którymi chcieliby się podzielić (znajomość języków obcych, umiejętności plastyczne, fotograficzne, zainteresowania teatralne, muzyczne lub inne). Ludzi, którzy pragną wzbogacić swoje życie osobiste i zawodowe o nowe doświadczenie.

Od kandydatów wymagano odpowiedzialności, sumienności, pracowitości i poważnego traktowania swoich obowiązków.

Organizatorzy wolontariatu zapewnili, że będą traktować wolontariuszy jako członków zespołu Teatru. Będą dbać o to, aby mogli brać udział w obsługiwanych imprezach (wejściówki). Zapewnią im identyfikację graficzną (koszulki, identyfikatory itp.).
Będą dzielić z nimi blaski (kontakt z artystami, wstęp na zaplecze Teatru) i cienie (niestandardowe godziny pracy, nieprzewidziane wydarzenia i działania) wspólnej pracy w twórczej atmosferze. Wolontariusze wezmą udział w szkoleniu przygotowującym do pracy w Teatrze.

Na zakończenie współpracy otrzymają zaświadczenie bądź rekomendację dla potrzeb swojej dalszej kariery zawodowej.