Świetlice Środowiskowe w Trzebuni i w Stróży oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu zorganizowały konkurs na „Najzabawniejszą Fraszkę”.

Autorem fraszki mógł być wyłącznie jeden uczeń lub osoba dorosła zainteresowana konkursem (prace zbiorowe nie brały udziału w konkursie). Aby przystąpić do konkursu, trzeba było napisać i przesłać mailem organizatorowi pięć fraszek. Warunek — nie były one publikowane w żadnej formie.

Organizator nie narzucił żadnej tematyki utworów. Na autorów trzech najlepszych prac czekały nagrody, a lista laureatów konkursu jest opublikowana na stronie internetowej www.kliszczacy.pl. Laureaci najlepszych utworów wystąpili na koncercie poetycko-muzycznym w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pcimiu.