Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku jako jedna z nielicznych, jeżeli aktualnie nie jedyna, prowadzi bardzo ciekawą działalność oświatową.

Mianowicie obok dobrych wystaw z obszaru nowej sztuki, organizuje cykliczne wykłady jej poświęcone. Wygłasza je kurator tej galerii Roman Lewandowski. Jest to bardzo istotny element budowania świadomego kontaktu ze sztuką u odbiorcy.

Przybliżając bowiem publiczności niełatwe zagadnienia przemian w sztuce (od romantyzmu, impresjonizmu i tzw. wielkich awangard z początku XX w.), ułatwia się jej rozumienie. To niezwykle ważny czynnik uzupełniający działalność wystawienniczą, inspirujący poznawczo, ale i minimalizujący dystans (często o charakterze prześmiewczym) między widzem a dziełem (artystą) współczesnym.

Ponadto edukacyjny program tej galerii obejmuje konkursy, warsztaty (animacja, literatura) i lekcje ze sztuki połączone ze zwiedzaniem wystaw. Te ostatnie formy przeznaczone są dla młodzieży szkolnej.