W niedzielę 10 czerwca 2012 r. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku organizuje prezentację tradycji ludowej własnego regionu.

Organizatorom chodzi o odnajdywanie i kultywację wartości folklorystycznych. A także o upowszechnianie i podtrzymywanie autentycznego muzykowania, stylu śpiewania, gwary, tańca i rzemiosła.

Przewidziany jest udział kapel ludowych, solistów, instrumentalistów grających na tradycyjnych instrumentach ludowych, śpiewaków ludowych, w tym zespołów śpiewaczych (bez towarzyszenia instrumentalnego), par i grup tanecznych wykonujących tańce ludowe regionu, który reprezentują, oraz gawędziarzy ludowych.

Występy oceniane przez Jury odbędą się w Starym Dworze nad Zalewem Siemianówka. W trakcie imprezy będzie trwał Jarmark Sztuki Ludowej. Organizatorami imprezy są także: Urząd Gminy w Narewce i Gminny Ośrodek Kultury w Narewce.