To nazwa Chorzowskiego Stowarzyszenia Artystycznego, które prowadzi dość kompleksową działalność edukacyjną i kulturalną, skierowaną dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zakres działań obejmuje zarówno naukę gry na instrumentach, śpiewu klasycznego i rozrywkowego, jak i zajęcia z teorii muzyki.

Umuzykalniające zajęcia dopełnia działalność upowszechniająca kulturę muzyczną poprzez: organizowanie koncertów, sesji, seminariów, konkursów, wystaw i innych imprez kulturalnych związanych z muzyką, prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie własnych zespołów artystycznych, zajmowanie stanowiska w sprawach rozwoju kultury muzycznej na Śląsku i nawiązywanie kontaktów oraz współpracy w zakresie propagowania muzyki z innymi organizacjami w kraju i za granicą.

Całość aktywności zmierza — jak to podsumowuje Stowarzyszenie na własnej witrynie internetowej — do wychowania słuchaczy na estetycznie wrażliwych odbiorców sztuki, przygotowanie ich do czynnego udziału w artystycznym ruchu amatorskim przez kształcenie w obranym kierunku artystycznym oraz przygotowanie szczególnie uzdolnionych słuchaczy do dalszego kształcenia w szkolnictwie artystycznym.