Klub jest jedyną placówką kulturalną w dzielnicy Maczki w Sosnowcu. Co ważne i dość wyjątkowe, daje mieszkańcom wszystkich grup wiekowych szeroką ofertę zajęć — od turystyki po kulturę.

Klub prowadzi różnego rodzaju kółka zainteresowań jak nauka gry na instrumentach muzycznych i warsztaty plastyczne, fotograficzne i recytatorskie. Ale także istnieje sekcja sportowa, której członkowie ćwiczą swoje umiejętności w tenisie ziemnym, koszykówce i siatkówce czy w grze w boulles. Organizowane są też wycieczki, i obchody świąt narodowych i imprezy okolicznościowe.

Spośród wielu ciekawych obszarów działań wyjątkowe są warsztaty lepienia z masy solnej i wikliniarskie.

Ze strony internetowej Klubu można dowiedzieć się, że warsztaty wikliniarskie to cykliczne spotkania, których celem jest nauka wyplatania koszyków z wikliny, poznawanie technik wikliniarskich i odkrywanie terapeutycznych właściwości koszykarstwa. Spotkania przy wiklinie to także świetna zabawa. Okazuje się, że koszyki z wikliny może robić każdy.

Uczestnicy uczą się podstawowych splotów wikliniarskich, za pomocą których można zrobić zarówno koszyk ozdobny do domu, jak i dużą formę ogrodową. Z wikliny powstały już rosnące altany i parasol, chochoły i rzeźba plenerowa.
Imponująca jest różnorodność wariantów i piękno koszyków!