Z myślą o mieszkańcach regionu Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przygotowało wystawę objazdową „Leon Wyczółkowski — Wrażenia z Pomorza”, którą prezentuje w zaprzyjaźnionych muzeach.

Ekspozycja stanowi ważny wkład w kształtowanie wiedzy na temat sztuki, upowszechniając twórczość Leona Wyczółkowskiego. Zebrany i zaprezentowany zbiór akwareli, rysunków i grafik daje niepowtarzalną możliwość, nie tylko mieszkańcom Bydgoszczy, ale i województwa kujawsko-pomorskiego, zapoznania się z warsztatem litograficznym oraz indywidualnym stylem artysty.

Prace, które ukazują motywy architektoniczne oraz pejzaże, powstały podczas licznych podróży artysty wzdłuż Wisły, przez m.in. Toruń, Solec Kujawski, Chełmno, Świecie oraz Gniew. Na wystawie zobaczyć można 35 oryginalnych prac Leona Wyczółkowskiego oraz galerię zdjęć z rodzinnego albumu artysty.

Przyczyną zorganizowania objazdowej wystawy jest 160. rocznica urodzin Leona Wyczółkowskiego i 75. przekazania przez wdowę — Franciszkę Wyczółkowską zbioru jego prac oraz pamiątek osobistych, mebli i wyposażenia pracowni, które zapoczątkowały w Muzeum kolekcję monograficzną poświęconą osobie i twórczości artysty. Rada Miasta Bydgoszczy ogłosiła rok 2012 Rokiem Leona Wyczółkowskiego.

Wystawie towarzyszą warsztaty plastyczne: „Wariacje na papierze”, które zorganizowało Muzeum Okręgowe w Toruniu. To ono właśnie jeszcze do 9 grudnia gości kolekcję prac Leona Wyczółkowskiego. Wprowadzenie do warsztatów stanowi pokaz multimedialny o twórczości Leona Wyczółkowskiego oraz o technikach plastycznych stosowanych przez artystę ze szczególnym uwzględnieniem litografii.

Warsztaty odbywają się według planu:

  1. Analiza wybranych rysunków, akwareli, litografii:
    • powiązanie z biografią artysty (przedstawienie dworku w Gościeradzu, wnętrze dworku, fragmenty parku),
    • grupy tematyczne (pejzaże, drzewa, kwiaty, architektura).
  2. Analiza formalna — różnicowanie technik: akwareli, gwaszu, rysunku tuszem, kredką litograficzną, ołówkiem, litografii, technik mieszanych.
  3. Warsztaty plastyczne — praca plastyczna techniką mieszaną: kredką litograficzną, akwarelą i tuszem.