W Oddziale dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie do połowy lutego 2013 r. czynna jest ekspozycja pt. „Dokumenty życia społecznego. Ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Lubartowie”.

Jak informuje Miejska Biblioteka Publiczna, dokumenty życia społecznego to głównie druki ulotne i okolicznościowe charakteryzujące się różnorodną formą i szatą graficzną, wydawane w celu osiągnięcia określonych celów informacyjnych, propagandowych, reklamowych itp. Są to materiały dokumentujące życie Lubartowa i Powiatu Lubartów na przestrzeni XIX i XX w.

Dokumentują działalność różnego rodzaju organizacji, stowarzyszeń, instytucji czy grup społecznych oraz są świadectwem przejawów życia politycznego, społecznego i kulturalnego. Informacje, jakie zawierają, są bardzo często unikatowe oraz niedostępne w innych materiałach. Część z nich ma niewielką wartość, ale są bez wątpienia i takie, których wartość jako materiału źródłowego dla badaczy zajmujących się naukami społecznymi i niektórych odbiorców jest niekwestionowana.

Biblioteka prezentuje foldery, informatory, plakaty i programy różnych imprez artystycznych, kulturalnych, sportowych itd., zaproszenia, ulotki, cenniki, reklamy, katalogi i prospekty handlowe, pisma, wzory np. legitymacji, proporczyki, plakietki, płyty analogowe i CD oraz wiele innych tego typu dokumentów.

Swoistymi klejnotami bibliotecznymi są ręcznie pisane księgi cechu murarskiego z lat 20. XX w., wypisy aktów notarialnych sporządzonych u lubartowskiego notariusza — również w j. rosyjskim — czy metryki z XIX w. Należy do nich niewątpliwie akt z uroczystości otwarcia Publicznej Biblioteki Miejskiej w Lubartowie z 1949 r.

Cennym źródłem informacji są także opracowania fotograficzne i dokumentacyjne m.in. „Rewitalizacja centrum Lubartowa, Park miejski. Ogród francuski, Kaplice i kościoły Ziemi Lubartowskiej” oraz „Nekropolie Ziemi Lubartowskiej”.