Bemowskie Centrum Kultury w ramach trwającego już 3 lata programu „LEGO KLOCKI — Twórcze Budowanie” rozpoczyna realizację II etapu projektu „Twórcze Myślenie” dla starszych dzieci.

Dzięki współpracy z LEGO® Education mógł powstać nowy program „LEGO® ROBOSCIENCE”. Zajęcia są dla dzieci w wieku +10. Dzieci pracują na oryginalnych klockach LEGO® Education, wykorzystując zestawy LEGO® WeDo oraz Mindstorms.

Jak informuje ArtBem na swoich stronach internetowych, dzieci na zajęciach stają się inżynierami i informatykami w jednej osobie. Samodzielnie budują roboty, które programują według własnego pomysłu przy użyciu prostych algorytmów. Roboty są wyposażone w silniki, sensory ruchu oraz dotyku. Daje to niemal nieograniczone możliwości w programowaniu robota w różnorodne funkcje i umiejętności.

Stanowisko pracy dla 2 dzieci to: laptop oraz zestaw odpowiednich klocków. Dzieci pracują w parach, co jest niezbędne do właściwej komunikacji oraz nauczenia się pracy w grupie.

Zaproponowane przez ArtBem zajęcia dają dzieciom możliwość omawiania, wyciągania własnych wniosków oraz dyskutowania nad pomysłami tak, aby postawiony przez instruktora cel został zrealizowany w 100%.