O tym, że najlepiej promować, to co najbliższe, przekonuje Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.

Jak zapewnia organizator wystawy, region górnego biegu Odry i Wisły jest obszarem rozległych lasów, co w okresie przedprzemysłowym sprzyjało budownictwu i rękodziełu drewnianemu. Od czasów średniowiecza na terenie Śląska z masywnego i grubo ciosanego drewna powstawało wiele kościołów. Najstarsze z nich, zachowane do dziś, pochodzą z XV w.

Proponowana wystawa prezentuje 31 wizerunków kościołów ze wszystkich części regionu. Stanowią one wspaniałe przykłady architektury europejskiej. Dodatkowo zaprezentowana jest ludowa sztuka sakralna. Wystawę można obejrzeć do 23 czerwca 2013 r.