Pod tym tytułem Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Łazienkach Królewskich w Warszawie zorganizowało wystawę malarstwa współczesnego. Jak informuje Muzeum na swojej stronie internetowej, można ją obejrzeć jeszcze do 29 czerwca 2013 r.

Już od zarania dziejów zwierzę było dla człowieka niemal bogiem, siłą znacznie go przewyższającą. Potem stało się nieodzownym towarzyszem życia, zasługiwało na szacunek. Kultura chrześcijańska wykorzystywała zwierzęcą symbolikę — wąż na zawsze pozostał obrazem grzechu, pies wierności, a jednorożec symbolizował dziewictwo. Zachwyt człowieka nad bogactwem i różnorodnością ziemskiej fauny wyraziło wielu artystów, podkreślając współistnienie świata natury i człowieka.

Wystawa przedstawia artystyczne ujęcie zwierząt od XIX w. aż do czasów obecnych. I tak, realiści skupiali się na uchwyceniu piękna i naturalności zwierząt. Stąd na wystawie m.in. malarstwo Kossaków. Obrazy z początków XX w. uosabiały zwierzę i odczuwane przez nie emocje. Z kolei artyści schyłku XX w. i początku XXI w. kontynuują osiągnięcia modernizmu, ale ich wypowiedzi artystyczne przybierają nowe formy. Autorzy zwracają uwagę m.in. na problem złego traktowania zwierząt, rozpoczynając dyskusję na temat moralnych aspektów sztuki i określenia granic wolności ekspresji artystycznej. W tę dyskusję włącza się Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, opowiadając się za koniecznością humanitarnego podejścia do zwierząt we wszystkich działaniach człowieka.

Organizując wystawę, która pokazuje rosnące zainteresowanie zwierzęciem jako tematem twórczości artystycznej, muzeum chce zaznaczyć swoje przyjazne środowisku naturalnemu stanowisko. Prezentując po kilka obrazów każdego twórcy, Muzeum przygotowało w ten sposób równoprawną płaszczyznę wypowiedzi. Wspólnym mianownikiem jest motyw zwierzęcia i technika malarstwa sztalugowego. Tradycyjny warsztat i temat, a różne spojrzenia twórcze. Na wystawie zgromadzono dzieła odnoszące się do świata dzieciństwa i bajek, dyskutujące z obecnym porządkiem świata, przypominające o sile przyrody i próbujące zgłębić relacje pomiędzy kulturą a naturą.