To projekt skierowany do dzieci z całego województwa łódzkiego przygotowany przez Łódzki Dom Kultury we współpracy z jedenastoma miastami i gminami regionu łódzkiego oraz Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie.

Ideą projektu, w którym weźmie udział ponad 1000 dzieci, jest stworzenie programu edukacji ekologicznej, łączącego warsztaty artystyczne z praktycznymi zadaniami ochrony i pielęgnowania najbliższego otoczenia. Na projekt składają się warsztaty, konkursy, projekcje filmowe, prelekcje, wycieczki.

Projekt potrwa jeszcze do końca września, w jego trakcie odbywają się warsztaty ekologiczno-artystyczne, które można podzielić na trzy typy:

  • filmowe — projekcja filmowa, prelekcja, wycieczka,
  • sztuki ludowej i rękodzieła z wykorzystaniem naturalnych materiałów,
  • w plenerze.

Udział w nich jest bezpłatny. Dodatkowo organizatorzy przygotowali trzy konkursy: plastyczny Przyroda wokół nas, sztuki ludowej rękodzieła Sztuka bliska naturze i fotograficzny Natura oczami dziecka. Nagrodzone w konkursach prace zostaną wyeksponowane na Wystawie Finałowej w Galerii Kawiarnia Łódzkiego Domu Kultury, której otwarcie przewidziane jest na 18 listopada 2013 r.