Jak można wspierać lokalnie rozwój młodzieży? Dając jej szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności. Krakowski Teatr BARAKAH, działający pod egidą Fundacji Dziesięciu Talentów, przygotował projekt Nowy wymiar kultury, którego adresatem jest młodzież licealna i studenci.

Wydarzenie ma formę konkursu, w trakcie którego zawodowi twórcy spotykają się z uczestnikami, recenzują ich prace oraz wyłaniają zwycięzców.

Co ważne, projekt skupia się na tych obszarach sztuki, które są wśród młodych ludzi coraz bardziej cenione, a które nie są jednak wystarczająco popularyzowane: kabaret i stand-up comedy, dziennikarstwo kulturowe, plakat oraz twórczość dramatyczna.

Nagrodą dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach jest ich promowanie poprzez udział w pokonkursowym występie, prezentację zwycięskich prac w mediach, a także — w miarę możliwości – ich publikowanie. Nagrodzone występy i tekst dramatyczny zaprezentowane zostaną w siedzibie teatru 23 listopada br. Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Centrum Kultury i finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.