Animatorzy z Mysłowickiego Centrum Kultury, dostrzegając potrzeby i problemy lokalnych społeczności, które z różnych przyczyn nie były odbiorcami ich oferty kulturalnej, przygotowali niezwykły projekt: sit.com — Siła Inicjatyw Twórczych, którego celem stało się odczarowanie Mysłowic i jego zaniedbanych, nieestetycznych podwórek. Adresatami projektu zostały przede wszystkim dzieci, realizatorami przemian — dorośli i młodzież.

Najpierw miały miejsce pilotażowe spotkania z dzieciakami na ich własnych podwórkach — wspólne gry i zabawy. Następnie, gdy projekt się wykrystalizował, odbyły się spotkania z radami osiedli. Potem spotkania integracyjne animatorów z dziećmi i młodzieżą poszczególnych podwórek, gry i zabawy twórcze oparte na interakcji, zachęcające do udziału w konkursie na najlepszy pamiętnik, dokumentujący metamorfozę podwórek. Na tym etapie z każdego podwórka spośród starszych dzieci i młodzieży wybrano liderów. To z nimi zastały przeprowadzone warsztaty na temat zmiany ich podwórkowej przestrzeni. Potem odbyło się wdrożenie i wykorzystanie zdobytych przez liderów pomysłów na zmianę wizerunku wyglądu podwórka. Ich działania wspierali edukatorzy. Bardzo ważne było to, że wsparto te podwórka, na których ludzie oczekiwali zmian i sami się w nie angażowali.

Na końcu zorganizowano wystawy multimedialne prezentujące przeobrażanie się podwórek, wystawę fotografii, pokazy filmów dokumentujących projekt, konkurs na najpiękniejsze, najbardziej przeobrażone podwórko.

„Projekt wyzwolił energię społeczną. Gdy ludzie, mieszkańcy podwórek zauważyli, że ktoś się ich miejscem interesuje, sami zaczęli działać. Warsztaty były inspiracją, poznaniem narzędzi, jakimi można swoją przestrzeń zmieniać. Tylko tam, gdzie zaszła potrzeba, uruchamiano wsparcie edukatorów i animatorów. Energia i zaangażowanie mieszkańców zachęciły również władze do wsparcia pomysłu — ufundowano elementy placu zabaw dla najbardziej odczarowanych podwórek”.

Opisana historia pochodzi z tomu III publikacji Aktywne Społeczności. Zmiana Społeczna. Katalog Praktyk wydanej przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. To zestaw ponad 30 inspirujących minireportaży o tym, jak lokalne społeczności potrafią brać sprawy w swoje ręce.