Młodzi Dzierżawcy to projekt, który ruszył w Berlinie i obejmuje dzielnice zaliczane do problematycznych społecznie. Opiera się na pomyśle, by wykorzystywać pustostany i w ten sposób dawać młodzieży szansę do edukacji i tworzenia.

Studenci, uczniowie, młodzież rozpoczynająca życie zawodowe wykorzystują opuszczone lokale na warsztaty literackie czy laboratoria fotograficzne. To tam wystawiają sztuki teatralne, muzykują, kręcą filmy, drukują plakaty, projektują koszulki lub przedmioty dekoracyjne.

Dla pomysłodawców projektu ważne jest, by uczestniczyli w niej przedstawiciele wszystkich warstw społecznych. Młodzież zaangażowana w poszczególne inicjatywy wymienia się doświadczeniami, a często również służy sobie nawzajem pomocą. Jeśli w jednej z dzielnic potrzebne są plakaty, można je wydrukować w warsztatach funkcjonujących nawet na drugim końcu miasta.

Co istotne, projekt zrodził się z potrzeby zgłaszanej przez samych zainteresowanych. Młodzież krytykowała ograniczone możliwości realizacji własnych projektów. Ta krytyka stała się impulsem do działania. Pomysłodawcy i twórcy projektu wywodzą się z młodzieżowego domu kultury Jugendkunst — und Kulturhaus Schlesiche 27. Dom kultury wspiera poszczególne przygotowane przez młodzież projekty, organizując na przykład warsztaty filmowe czy konsultacje z fachowcami.