Ustawa śmieciowa wciąż budzi wiele emocji i kontrowersji. Dom Kultury Śródmieście z Warszawy podjął ten, jakże aktualny, temat w dość oryginalny sposób.

W jednej z pracowni artystycznych zorganizowane zostały warsztaty kreatywnego recyklingu pod hasłem Czy każdy śmieć to śmieć? Od września do końca listopada tego roku odbyło się pięć tematycznych spotkań. Dotyczyły one kolejno tworzenia: małego zoo, ogrodu, pojazdów i budynków, zabawek, przedmiotów codziennego użytku. Zajęcia były bezpłatne. Zostały zorganizowane w ramach konkursu Bank Pomysłów w DKŚ i otrzymały dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+. Inicjatywy lokalne 2013.