W Nowym Teatrze w Warszawie, od września do listopada miała miejsce niezwykła wystawa poświęcona miastu Zdjęcie miasta. Fotografia warszawska i praktyki pokrewne, czyli wystawa fotografii i pokrewnych działań artystycznych od zakończenia wojny do czasów obecnych.

Jak deklarują organizatorzy, wystawa prezentuje istotne dla zrozumienia dynamiki tworzenia tej nowej definicji miasta obrazy i ikony, począwszy od obrazów ruin i zgliszcz, przez odradzające się życie i odbudowę, aż po tworzenie socrealistycznych i socmodernistycznych założeń urbanistycznych.

Zorganizowana w przestrzeni Nowego Teatru wystawa składała się nie tylko z fotografii, obecne były również filmy, które uzupełniał neon autorstwa Maurycego Gomulickiego oraz mural Moniki Zawadzki.

Wydarzeniu towarzyszyły koncerty, autorskie i kuratorskie oprowadzanie, wykłady, spotkania, ale też warsztaty dla młodzieży pod hasłem Jak postrzegamy miasto? Warsztaty podzielono na pięć obszarów tematycznych:

  1. Miasto — z czym to się je?
  2. Przestrzeń
  3. Kod miasta
  4. Miasto jako obszar etnograficznych i antropologicznych poszukiwań
  5. Tematy związane z miastem (historia, zamknięte osiedla, wykluczenie)

Ponadto na czas wystawy w hali warsztatowej Fundacja Bęc Zmiana uruchomiła księgarnię o profilu varsavianistycznym i dizajnerskim. Dodatkowym urozmaiceniem były publikacje poświęcone fotografii, socjologii przedmiotów, życiu społecznemu oraz miejskiemu.

Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.